Zapisy czytelników do BJ na rok akademicki 2016/17

Z dniem 3 października 2016 r. Biblioteka Jagiellońska rozpoczyna wpisy czytelników na rok akademicki 2016/17, a 31 października kończy wpisy na rok akademicki 2015/16.

Aby uzyskać prawo do korzystania z innych bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego, należy zapisać się do odpowiedniej biblioteki.

Kartę biblioteczną można uzyskać w Wypożyczalni Miejscowej po przedstawieniu dokumentów określonych w "Regulaminie Biblioteki Jagiellońskiej".

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych uczelni krakowskich, posiadający elektroniczne legitymacje studenckie ważne na pierwszy semestr roku akademickiego 2016/2017 nabywają prawo do korzystania z Biblioteki Jagiellońskiej po aktywowaniu legitymacji w Wypożyczalni BJ.

Biblioteka wydaje również własne karty wg jednolitego wzoru, z miejscem na podpis czytelnika i zdjęciem wykonywanym na miejscu w BJ.

Opłaty:

  • za wykonanie karty i założenie konta – 15 zł,
  • za prolongatę karty lub aktywację elektronicznej legitymacji studenckiej – 5 zł,
  • za wydanie duplikatu zagubionej karty – 20 zł.

Prolongatę karty bibliotecznej uzyskuje się po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki Jagiellońskiej.

Karty z roku akademickiego 2015/16 zachowują ważność do:

  • 31 października 2016 r. dla studentów, pracowników niebędących nauczy­­cielami akademickim, innych czytelników wypożyczających na podstawie aktualnej legitymacji służbowej/zaświadczenia o zatrudnieniu/umowy o pracę/kaucji oraz bibliotek szkół wyższych, instytucji naukowych oraz innych instytucji Krakowa, nauczycieli akademickich szkół wyższych spoza Krakowa mieszkających w Krakowie,  pełnoletnich uczniów szkół średnich.
  • 31 grudnia 2016 r. dla nauczycieli akademickich, doktorantów oraz czytelników uprawnionych  do korzystania tylko w czytelniach.

Osoby przyjezdne mogą jednorazowo (wyłącznie 1 dzień w roku) skorzystać bezpłatnie  z karty gościa Biblioteki Jagiellońskiej. Karta gościa umożliwia dostęp do zbiorów tylko  na miejscu w czytelniach.

Data opublikowania: 23.09.2016
Osoba publikująca: Mirosław Kubic