Biblioteka Jagiellońska ogłasza rozpoczęcie rekrutacji wykonawców zadań projektu Patrimonium

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu "PATRIMONIUM", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.2 "Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Biblioteka Jagiellońska poszukuje osób do pracy w:

  • Sekcji Reprografii w Oddziale Zabezpieczenia Zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, umiejętność obsługi komputera, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdolności manualne.

Mile widziane: znajomość programów do obróbki graficznej, znajomość języków obcych, doświadczenie w obsłudze skanerów (doświadczenie w pracy ze skanerami dziełowymi będzie dodatkowym atutem).

Tryb pracy: pełny etat, praca dwuzmianowa, umowa o pracę (okres próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji Projektu)

Zakres obowiązków: wykonywanie skanów obiektów ze zbiorów  BJ (rękopisy, stare druki, rysunki, grafiki, mapy, czasopisma i wydawnictwa rzadkie z XIX i XX wieku)

Wymagane dokumenty: formularz rekrutacyjny, CV oraz list motywacyjny, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje prosimy kierować do 31 stycznia 2017 r. na adres: w wersji elektronicznej: tomasz.zacharski@uj.edu.pl lub w wersji papierowej składać w Sekretariacie Biblioteki Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, 00-059 Kraków (wejście od strony Muzeum Narodowego), w godzinach 8.00-15.00

Do pobrania: formularz rekrutacyjny

  • Oddziale Magazynów Biblioteki Jagiellońskiej

Wymagania: wykształcenie wyższe, umiejętność poruszania się po katalogach bibliotecznych, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

Tryb pracy: pełny etat, umowa o pracę (okres próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji Projektu, tj. 30 miesięcy).

Zakres obowiązków: przygotowanie obiektów ze zbiorów specjalnych BJ do skanowania (czasopisma z XIX i XX wieku).

Wymagane dokumentyformularz rekrutacyjny, CV oraz list motywacyjny, prosimy kierować do 30 stycznia 2017 r. na adres:

w wersji elektronicznej: krzysztof.k.frankowicz@uj.edu.pl lub  katarzyna.furdyna@uj.edu.pl lub w wersji papierowej składać w Sekretariacie Biblioteki Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, 00-059 Kraków (wejście od strony Muzeum Narodowego), w godzinach 8.00-15.00

Do pobrania: formularz rekrutacyjny

  • Sekcji Konserwacji w Oddziale Zabezpieczenia Zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

Wymagania: wykształcenie wyższe, kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, ze specjalizacją: konserwacja papieru i skóry, ponadto umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

Tryb pracy: pełny etat, umowa o pracę (okres próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji Projektu, tj. 30 miesięcy).

Zakres obowiązków: przygotowanie obiektów ze zbiorów specjalnych BJ do skanowania (rękopisy, stare druki, rysunki, grafiki, mapy, wydawnictwa rzadkie z XIX i XX wieku), dokumentacja konserwatorska prac

Wymagane dokumentyformularz rekrutacyjny, CV oraz list motywacyjny, portfolio prac konserwatorskich do wglądu, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje prosimy kierować do 19 lutego 2017 r. na adres:

w wersji elektronicznej: a.szalla@uj.edu.pl lub  tomasz.zacharski@uj.edu.pl lub w wersji papierowej składać w Sekretariacie Biblioteki Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, 00-059 Kraków (wejście od strony Muzeum Narodowego), w godzinach 8.00-15.00

Do pobrania: formularz rekrutacyjny

  • Oddziale Zbiorów Cyfrowych

Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość programów do edycji grafiki.

Tryb pracy: pełny etat, umowa o pracę (okres próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji projektu),

Zakres obowiązków: edycja obrazów graficznych, opracowanie dokumentów w formacie Dublin Core, edytowanie stron www (CMS), publikowanie cyfrowe.

Termin rozpoczęcia prac przy realizacji zadań projektu planowany jest na marzec 2017 roku.

Wymagane dokumentyformularz rekrutacyjny, CV oraz list motywacyjny, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje prosimy kierować na adres:

w wersji elektronicznej: l.szafranski@uj.edu.pl lub w wersji papierowej składać w Sekretariacie Biblioteki Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, 00-059 Kraków (wejście od strony Muzeum Narodowego), w godzinach 8.00-15.00, do 16 stycznia 2017 r.

Do pobrania: formularz rekrutacyjny

Biblioteka Jagiellońska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy osoby, które przejdą pozytywnie proces rekrutacji na podstawie przesłanych dokumentów.

Złożone dokumenty będzie można odebrać w terminie od 6-10 lutego 2017 r. w Sekretariacie BJ. Po tym terminie dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Data opublikowania: 04.01.2017
Osoba publikująca: Mirosław Kubic