Biblioteka Jagiellońska ogłasza rozpoczęcie rekrutacji wykonawców zadań projektu Patrimonium

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu "PATRIMONIUM", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 2.3.2 "Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Biblioteka Jagiellońska poszukuje osób do pracy w:

  • Sekcji Opraw w Oddziale Zabezpieczenia Zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

Wymagania: wykształcenie zawodowe ze specjalnością: introligator lub średnie, umiejętność obsługi kautera, krajarki papieru, znajomość technik introligatorskich, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdolności manualne.

Tryb pracy: pełny etat, umowa o pracę (okres próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji Projektu)

Zakres obowiązków: przygotowanie obiektów (czasopisma z XIX i XX wieku) ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej do skanowania. Wykonywanie napraw gazet i czasopism przy użyciu kautera z wykorzystaniem materiału eksploatacyjnego - Filmoplastu. Szycie, klejenie i przygotowanie do oprawy bloków książek. Przeprowadzenie napraw introligatorskich starych książek i czasopism.

Wymagane dokumenty: formularz rekrutacyjny, CV oraz dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, prosimy kierować na adres:

w wersji elektronicznej: robert.urbaniec@uj.edu.pl  lub  tomasz.zacharski@uj.edu.pl lub w wersji papierowej składać w Sekretariacie Biblioteki Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków (wejście od strony Muzeum Narodowego), w godzinach 8.00-15.00

  • Sekcji Konserwacji w Oddziale Zabezpieczenia Zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

Wymagania: wykształcenie wyższe, kierunek Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, ze specjalizacją: konserwacja papieru i skóry, ponadto umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

Tryb pracy: pełny etat, umowa o pracę (okres próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji Projektu, tj. 30 miesięcy).

Zakres obowiązków: przygotowanie obiektów ze zbiorów specjalnych BJ do skanowania (rękopisy, stare druki, rysunki, grafiki, mapy, wydawnictwa rzadkie z XIX i XX wieku), dokumentacja konserwatorska prac

Wymagane dokumentyformularz rekrutacyjny, CV oraz list motywacyjny, portfolio prac konserwatorskich do wglądu, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje prosimy kierować do 19 lutego 2017 r. na adres:

w wersji elektronicznej: a.szalla@uj.edu.pl lub  tomasz.zacharski@uj.edu.pl lub w wersji papierowej składać w Sekretariacie Biblioteki Jagiellońskiej, al. Mickiewicza 22, 00-059 Kraków (wejście od strony Muzeum Narodowego), w godzinach 8.00-15.00

Do pobrania: formularz rekrutacyjny

Biblioteka Jagiellońska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy osoby, które przejdą pozytywnie proces rekrutacji na podstawie przesłanych dokumentów.

Złożone dokumenty będzie można odebrać w terminie od 6-10 lutego 2017 r. w Sekretariacie BJ. Po tym terminie dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Data opublikowania: 04.01.2017
Osoba publikująca: Mirosław Kubic