Bazy miesiąca: medycyna

W maju Biblioteka Jagiellońska prezentuje najciekawsze bazy z zakresu Medycyny:

  • bazy zakupione: MEDLine, Polska Bibliografia Lekarska
  • bazy w wolnym dostępie: Problemy niepełnosprawnych

 

Baza MEDLine (na pltformie EBSCOHost)

Baza z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, gromadząca opisy, abstrakty i pełne teksty publikacji w wielu językach. Podczas wyszukiwania warto korzystać z opcji Indexes, które pozwalają na precyzyjne zbudowanie haseł wyszukiwawczych. Wśród indeksów można znaleźć takie opcje jak: Animals, Language, Gender, MESH Heading, Country i wiele innych. Opcją wartą wzmianki jest możliwość wyszukania autobiografii, biografii naukowców lub bibliografii danego zagadnienia (opcje te znajdują się w kategorii „Typ publikacji” wyszukiwania zaawansowanego).

Film instruktażowy w zakresie wyszukiwania prostego:

http://support.epnet.com/training/flash_videos/basic_search/basic_search.html

Film instruktażowy na temat wyszukiwania zaawansowanego:

http://support.epnet.com/training/flash_videos/adv_guided/adv_guided.html

Baza Polska Bibliografia Lekarska

W bazie gromadzone są opisy najważniejszych publikacji polskiego piśmiennictwa medycznego. Warto korzystać z indeksu podczas procesu wyszukiwania opisów. Interesującą opcją jest „Wskaźnik treści” z podkategoriami: historii medycyny, etapów życia człowieka czy zwierząt. Rzadko spotykaną kategorią wyszukiwawczą jest „Podróż zagraniczna” (znajduje się w kategorii „Rodzaj dokumentu”). Zgromadzone są tu opisy zróżnicowanych materiałów: począwszy od sprawozdań ze staży, poprzez artykuły naukowe, a skończywszy na wspomnieniach. Baza nie umożliwia pobrania pełnych tekstów publikacji.

Baza Problemy niepełnosprawnych

Bibliograficzna baza wielodziedzinowa, w której gromadzone są opisy polskich publikacji dotyczących szeroko pojętego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Wśród opcji wyszukiwania warto polecić m.in. słowa kluczowe. Jeśli publikację można pobrać, znajduje się pod określeniem „Pełny tekst”.

Informacja, jak wyszukiwać w bazie:

http://opac.uph.edu.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo2_help.p?jezyk=pl&pozycja=13001&idb=27&bibm21=2&ids=1207862

Informacje o bazie:

http://www.bg.uph.edu.pl/images/OIN/PDF/problemy.np.pdf

Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z zakresu Medycyny prosimy kierować na adres e-mail: jekaterina.maj@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44, p. Katarzyna Maj).

 

Data opublikowania: 04.05.2017
Osoba publikująca: Mirosław Kubic