Bazy miesiąca: bazy i kolekcje biograficzne

W czerwcu Biblioteka Jagiellońska prezentuje najciekawsze bazy i kolekcje biograficzne.

Bazy zakupione: International Directory of Medievalists, eBook Academic Collection;

Baza w wolnym dostępie: Baza Biogramów (baza Biblioteki Jagiellońskiej), Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950

International Directory of Medievalists

Baza ma charakter międzynarodowego informatora o badaczach średniowiecza i jest kontynuacją wersji drukowanej. Zawiera 15000 nazwisk i adresów specjalistów z ponad 70 krajów. Baza występuje w angielskiej i francuskiej wersji językowej. Kryteria wyszukiwawcze są następujące: nazwisko i imię, miasto, państwo (możliwość wyboru z podanej listy), instytucja, obszar zainteresowań naukowca (możliwość wyboru z listy). Istnieje także opcja przeglądania alfabetycznego spisu według nazwisk mediewistów. Dane osoby odnotowanej w bazie zawierają: adres instytucji zatrudniającej, stopień naukowy badacza, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje o tematyce badań.

eBook Academic Collection (na pltformie EBSCOHost)

Baza umożliwia dostęp do multidyscyplinarnej kolekcji książek elektronicznych. Oprócz wyszukiwania prostego i zaawansowanego istnieje także możliwość wyszukiwania według kategorii. Jedną z nich są „biografie i wspomnienia”, które obejmują ponad 5700 książek elektronicznych. W obrębie tej kategorii można zawężać wyszukiwanie poprzez wybranie konkretnego tematu, wydawcy, języka lub kategorii.

Informacja, jak wyszukiwać w bazie:

http://support.epnet.com//help/?int=ehost&ver=live&lang=en&feature_id=eBooks

Baza Biogramów (baza Biblioteki Jagiellońskiej)

Baza zawiera opisy bibliograficzne nie tylko biogramów, ale też nekrologów, artykułów, wywiadów, rozdziałów w książkach, bibliografii przedmiotowych lub podmiotowych, które dotyczą Polaków. Warto wspomnieć, że baza notuje opisy nie tylko sławnych Polaków, ale także tych, którzy są znani w swojej dziedzinie lub regionie. W bazie tej można znaleźć informacje bibliograficzne o około 44800 osobach (stan na dzień: 29. 05.2017). Informacje o osobie są czerpane wyłącznie z publikacji wydanych drukiem i zawierają: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia (ewentualnie data i miejsce śmierci), informacje o zawodzie, a w kolejnej części opisy bibliograficzne publikacji na temat danej osoby i spis bibliografii.

Baza biogramów nie jest bazą pełnotekstową. Rejestruje publikacje od 1945 roku.

Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 w wersji Open Access i Premium 

Leksykon zawiera biogramy wybitnych osób urodzonych na terenie Cesarstwa Austro-Węgierskiego lub w Austii w latach 1815-1950. Biogramy znanych obywateli Cesarstwa różnych narodowości (Polaków, Niemców, Węgrów, Żydów, Czechów, Słowaków, Chorwatów, Serbów, Słoweńców, Ukraińców i Rumunów) można przeszukiwać za pomocą kryteriów takich jak: nazwisko, zawód, daty narodzin i śmierci, płci lub ich kombinacji (dostępne w wersji Premium). Wersja Open Access zapewnia możliwość przeszukiwania pełnego tekstu Leksykonu, jest cyfrową wersją publikacji tradycyjnej, jak również zawiera suplement.

Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz i kolekcji biograficznych prosimy kierować na adres e-mail: iza.bielec@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44, p. Izabela Bielec).  

Data opublikowania: 01.06.2017
Osoba publikująca: Mirosław Kubic