Bazy miesiąca: literatura i językoznawstwo

W lipcu Biblioteka Jagiellońska prezentuje najciekawsze bazy z zakresu literatury i językoznawstwa:

  • Bazy zakupione: JSTOR-the Arts & Science (Collection I-XI), Oxford Scholarship Online – Classical Studies
  • Bazy w wolnym dostępie: Bibliografia Bara, Index Translationum

Bazy zakupione

JSTOR-the Arts & Science, Collection I-XI

JSTOR to wielodziedzinowe archiwum cyfrowe, które oferuje pełnotekstowy dostęp do czasopism naukowych, książek i dokumentów źródłowych z 60 dyscyplin, w tym także z zakresu literatury i językoznawstwa. Biblioteka Jagiellońska wykupiła dostęp do kolekcji I-XI. Bazę można przeglądać według kryteriów takich jak: hasło przedmiotowe, tytułu, nazwy wydawnictwa lub zastosować wyszukiwanie zaawansowane. Dodatkowo można skorzystać z analizatora tekstu, który na podstawie dowolnego pliku tekstowego wpisanego w okienko wyszukiwawcze analizatora znajdzie w bazie JSTOR publikacje o podobnej treści.

Pomoc do bazy: http://support.jstor.org/core-functionality

Webinaria: http://about.jstor.org/event-category/webinar/

Oxford Scholarship Online – Classical Studies

Kolekcja książek elektronicznych z zakresu filologii klasycznej i studiów antycznych wydanych przez Oxford University Press po 2001 r. Kolekcja liczy 514 tytułów (stan na dzień: 28.06.2017) i jest na bieżąco aktualizowana. Przy przeglądaniu listy kolekcji można skorzystać z opcji „View full detail”, która umożliwia prezentację opisu każdej publikacji wraz z abstraktem. W bazie możliwe jest także szukanie według kryteriów zaawansowanych. Książki z kolekcji można czytać online lub zapisać w pliku pdf. Rejestracja w bazie pozwala na dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Po zalogowaniu użytkownik ma szybki dostęp do historii swoich wyszukiwań, ulubionych książek, rozdziałów, etc.

Pomoc do bazy: http://www.oxfordscholarship.com/page/take-a-tour

MLA International Bibliography

Bibliografia obejmująca wszystkie aspekty języków współczesnych i literatury. W bazie znajdują się publikacje dotyczące m.in. teorii literatury i jej krytyki, teatru, mediów masowych, folkloru, lingwistyki i wiele innych. Baza ta zawiera ponad 2,5 miliona rekordów (w tym: artykuły, e-booki, strony www, słowniki, zbiory esejów, katalogi, podręczniki, bibliografie, materiały pokonferencyjne, przekłady i dysertacje) w różnych językach (m.in. francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim, norweskim i szwedzkim). Od 2009 r. wersja tradycyjna publikacji przestała się ukazywać.

Warto też wspomnieć o bazie Literary Encyclopedia, źródle informacji na temat pisarzy i poetów współczesnych, które pozwala na szybkie przejrzenie publikacji różnego typu (biografii, artykułów, krytyki etc.) dotyczących twórcy. Opcja „Bookshelves” umożliwia zachowanie materiałów i utworzenie listy, która może być współdzielona z innymi użytkownikami.

Pomoc do bazy: https://www.mla.org/Publications/MLA-International-Bibliography/Tutorial-Videos

Informacja, jak wyszukiwać: https://www.litencyc.com/videohelp/ArticleSearch.html

Bazy w wolnym dostępie:

Bibliografia Bara http://bar.ibl.waw.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1

Retrospektywna Bibliografia Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do 1939 roku) jest jednym z najważniejszych źródeł informacji bibliograficznej z zakresu historii literatury polskiej, a także recepcji literatur obcych w Polsce. Prace nad nią zapoczątkował dr Adam Bar, historyk literatury i bibliograf, kustosz Biblioteki Jagiellońskiej, który w 1943 r. rozpoczął gromadzenie materiałów do bibliografii literackiej XIX w. W 1953 r. prace nad bibliografią przejął Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

W bibliografii uwzględniono ponad 2200 tytułów czasopism.

Baza rejestruje publikowane w prasie teksty literackie, a także artykuły z pogranicza literatury i piśmiennictwa użytkowego (reportaże, recenzje, eseje, wspomnienia).

Bazę można przeglądać według kryteriów takich jak: autor, tytuł, temat, gatunek, itp. lub zastosować przeszukiwanie zaawansowane, które umożliwia wielokryterialne selekcjonowanie zapisów bibliograficznych.

Index Translationum http://www.unesco.org/xtrans/

Sporządzana przez UNESCO baza zawiera informacje bibliograficzne na temat książek tłumaczonych i opublikowanych w ok. 100 krajach członkowskich od 1979 roku. Bazę można przeszukiwać według nazwiska autora, tytułu, języka oryginału, języka tłumaczenia, kraju, tłumacza, roku, wydawcy, dziedziny. Baza zawiera także ciekawe dane statystyczne, które w wielu aspektach opisują rynek książki na świecie. Znajdują się tu np. listy najczęściej tłumaczonych autorów (Agatha Christie, ponad 7 tys. rekordów), wydawców, najbardziej popularnych języków przekładów, itp.

W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej dostępne są wcześniejsze (od 1932 r.) roczniki tego czasopisma (Index Translationum), sygnatura miejsca: D 301.

Wszystkie pytania dotyczące baz z zakresu literatury i językoznawstwa prosimy kierować na adres e-mail : anna.grzeda@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel. 12 663-35-11, p. Anna Grzęda).

Data opublikowania: 03.07.2017
Osoba publikująca: Mirosław Kubic