Dostęp testowy do narzędzia "InCites Benchmarking & Analytics"

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 listopada 2017 uruchomiony został krajowy dostęp testowy do narzędzia InCites Benchmarking & Analytics na platformie Web of Science. Dostęp obejmuje wszystkie jednostki i numery IP zarejesterowane do licencji krajowej Web of Science i potrwa do 6 grudnia 2017.

Aby uzyskać dostęp do narzędzia należy dodatkowo założyć osobiste konto na platformie Web of Science, patrz szczegółowe informacje w broszurze. Broszura zawiera także wprowadzenie do InCites B&A oraz kalendarz prezentacji online i sesji szkoleniowych. Dostępna jest też strona internetowa, która zawiera kompendium wiedzy na temat narzędzia: clarivate.savoinspire.com/ickompedium.

Data opublikowania: 10.11.2017
Osoba publikująca: Mirosław Kubic