Bazy miesiąca: Ekonomia

W marcu Biblioteka Jagiellońska prezentuje wybrane bazy z zakresu Ekonomii:

  • Baza zakupiona: EMIS
  • Baza w wolnym dostępie: BazEkon

EMIS

Gospodarczy serwis informacyjny, który umożliwia wieloaspektową analizę firmy. Zawiera raporty, bilanse i prognozy pozwalające na ocenę funkcjonowania przesiębiorstwa i porównanie go z konkurencją. Umożliwia ocenę przedsiębiorstwa również na tle branży. Za pomocą narzędzia „Analiza kraju” można porównać wyniki i prognozy podstawowych wskaźników gospodarczych kilku krajów. Zawiera raporty i prognozy Emis Insights dla sektorów gospodarki takich jak: spożywczy, wydobywczy, telekomunikacyjny, bankowy i wiele innych. Za pomocą narzędzi Szybki Screener i Zaawansowany Screener użytkownik może tworzyć rozbudowane raporty, ma dostęp do wykresów notowań giełdowych (w podziale na różne indeksy takie jak: Azja-Pacyfik, EMEA etc.) i baz danych (w przypadku Polski są to np. COFACE, Emitent oraz Monitor Polski B). Zawiera również wybrane tytuły czasopism ogólnopolskich i regionalnych, wśród których warto wymienić np. Gazetę Wyborczą, Rzeczpospolitą czy Gazetę Krakowską.

Informacje o bazie i pomoc: https://static-emis.emis.com/docs/EMISPRO%20User%20Guide.pdf

BazEkon

Baza opisów artykułów z ponad 400 tytułów polskich czasopism z dziedziny ekonomii i nauk pokrewnych. Każdy rekord zawiera bibliografię, część artykułów można pobrać. Za pomocą funkcji „Cytowane przez” można obserwować cytowania w przypisach do artykułów znajdujących się w bazie. Bazę można przeglądać za pomocą tytułów czasopism, twórców oraz słów kluczowych (należy je wybrać z indeksów). Baza jest przeszukiwalna za pomocą standardowego zestawu parametrów, wzbogaconego o opcję „W cytowaniach”. Następnie wyniki można posortować po latach wydania, nazwiskach autorów, po tytule czasopisma etc. Baza tworzona jest przez Bibliotekę Uniwersytetu Ekonomiczego w Krakowie, która współpracuje z Biblioteką Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Biblioteką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Biblioteką Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Biblioteką Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Informacje o bazie i pomoc: https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/pomoc

Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z zakresu Ekonomii prosimy kierować na adres e-mail: jekaterina.maj@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44, p. Katarzyna Maj).

Data opublikowania: 02.03.2018
Osoba publikująca: Mirosław Kubic