Nowe obiekty w JBC

W ramach współpracy Biblioteki Jagiellońskiej z Kancelarią Prezydenta Miasta Krakowa i Urzędem Miasta w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej zostały opublikowane kopie cyfrowe pocztów włodarzy Krakowa, którzy reprezentowali mieszkańców od XIII wieku do czasów współczesnych. Poszczególne części składające się na  tę serię wydawniczą prezentują postacie zasłużone dla miasta, które przyczyniły się do jego rozwoju i rozbudowy. Obok osób, przestawionych w historycznym porządku, prezentowana jest również organizacja ustrojowa i zmiany podziałów terytorialnych zachodzące w przestrzeni miejskiej Krakowa.

Do 2018 roku zostały opublikowane 4 tomy pocztów:

Poczet sołtysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta Krakowa : 1228-2010 

Poczet sołtysów, wójtów i burmistrzów miast, jurydyk, wsi i gmin przyłączonych do Krakowa do 1915 roku 

Poczet sołtysów i wójtów wsi, gmin i gromad przyłączonych do Krakowa po 1915 roku 

Poczet zwierzchników dzielnic miasta Krakowa : (1396-2018) 

Data opublikowania: 06.07.2018
Osoba publikująca: Mirosław Kubic