Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia – studia podyplomowe w UJ. Edycja 2018/19.

W październiku 2018 r. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ we współpracy z Biblioteką Jagiellońską i Archiwum Narodowym w Krakowie uruchamia dwusemestralne studia podyplomowe "Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia". Studia mają charakter doskonalący i są przeznaczone dla  wszystkich zainteresowanych problematyką profesjonalną, badawczą i naukową, związaną z dawną książką, zbiorami specjalnymi i archiwaliami. W szczególności adresowane są do pracowników instytucji gromadzących, dokumentujących i udostępniających tego rodzaju zbiory (biblioteki, archiwa, muzea, antykwariaty i inne), a także absolwentów różnych kierunków studiów, którzy chcą specjalizować się w tym obszarze działalności zawodowej.

Treści programowe realizowane w wymiarze 180 godzin obejmują takie bloki przedmiotowe jak: dzieje książki, dziedzictwo kulturalne, metodologia badań, warsztat informacyjny, archiwistyka, organizacja zbiorów specjalnych w bibliotekach oraz ochrona i digitalizacja zbiorów bibliotecznych. Studia, w dużej części, mają praktyczny i warsztatowy charakter. Zajęcia odbywają się m.in. w oddziałach zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia zatrudnionych tam specjalistów, z dostępem do zróżnicowanych kategorii zbiorów i specjalistycznego warsztatu informacyjnego.  

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Studia odbywają się w formie zjazdów; z reguły jeden zjazd w miesiącu; w sumie – 10 zjazdów. Termin rekrutacji:3.09-24.09.2018 r.

Zasady rekrutacji i program studiów dostępne są na stronie WWW Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ www.inib.uj.edu.pl.

Data opublikowania: 09.07.2018
Osoba publikująca: Mirosław Kubic