IV edycja historycznego konkursu "Patria Nostra"

Informujemy o rozpoczęciu IV Edycji Konkursu Historycznego "Patria Nostra". 

Edycja światowa konkursu PATRIA NOSTRA adresowana jest do młodzieży szkolnej ze środowisk polonijnych i polskich poza granicami Polski.

Celem konkursu jest propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, etyki chrześcijańskiej i budowa społeczeństwa obywatelskiego.

Prace konkursowe będą emitowane na telebimach reklamowych znajdujących się w miejscach publicznych.

Szczegóły na stronie konkursowej >>

Data opublikowania: 10.09.2018
Osoba publikująca: Mirosław Kubic