Ars Quaerendi

Ars Quaerendi to cykl wykładów poświęconych narzędziom i strategiom wyszukiwania w Internecie informacji (głównie bibliograficznej) dla potrzeb naukowych i własnych zainteresowań. Prowadzony jest w Bibliotece Jagiellońskiej od marca 2005 r. Tematyka cyklu stopniowo się zmieniała i obecnie obejmuje on 5 wykładów.
 
Wykłady powtarzane są co miesiąc od października do maja, stale w tym samym dniu tygodnia, obecnie - w każdą środę. Szczegóły podane są w harmonogramie.

(pobierz harmonogram w pdf)
 
Wykłady mają charakter otwarty, adresowane są do wszystkich zainteresowanych (nie tylko czytelników BJ).
 
Odbywają się w sali konferencyjnej BJ, wejście od ul. Oleandry 3, parter.
 
Stroną organizacyjną zajmują się pracownicy Sekcji Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej BJ.

Tematyka wykładów:

  Nr wykładu w cyklu

Tytuł wykładu Treść wykładu Prowadzący
 1. Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej, dostępne w Internecie
  • jak wyszukiwać polskie publikacje (książki od 1973 r., artykuły z polskich czasopism od 1996 r.)
  • jak sprawdzić, czy i gdzie w Polsce jest określona książka zagraniczna lub czasopismo zagraniczne

Barbara Bułat

Sekcja Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

 2. Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach
  • jakie są zasady funkcjonowania i wyszukiwania zasobów cyfrowych w wybranych polskich bibliotekach cyfrowych (m.in. Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej, CBN Polona, Federacji Bibliotek Cyfrowych) oraz w repozytoriach

Leszek Szafrański

Oddział Zbiorów Cyfrowych

 3. Zagraniczne bazy danych online, dostępne w UJ
  • jak szukać piśmiennictwa w zagranicznych bazach danych online
  • jak korzystać z pełnych tekstów artykułów z czasopism zagranicznych i pełnych tekstów książek zagranicznych

Aleksandra Prokop-Kacprzak

Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

 4. Polskie bibliografie i informatory w Internecie
  • jak wyszukiwać informacje w polskich specjalistycznych bazach danych i informatorach w Internecie

Sebastian Grudzień

Sekcja Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

 5. Strategie wyszukiwania
  • jak zacząć poszukiwania piśmiennictwa na określony temat
  • jak szukać krok po kroku (m.in. stosując operatory logiczne, znaki specjalne, cudzysłów)
  • jak rozszyfrować wyszukany opis bibliograficzny
  • jak wykorzystać do tego narzędzia omówione podczas wykładów 1-4

Barbara Bułat

Sekcja Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

 

Więcej o wykładach Ars Quaerendi - ich genezie, kształtowaniu się tematyki, statystyce - można przeczytać w następujących artykułach:

Prokop-Kacprzak, Aleksandra: Ars Quaerendi, czyli sztuka wyszukiwania informacji bez tajemnic [W:] Zarządzanie informacją w nauce/ pod red. Diany Pietruch-Reizes. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 2620) s. 188-195 [dostępna także w wersji elektronicznej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej: dostęp]
 
Bułat, Barbara: Współpraca Biblioteki Jagiellońskiej ze środowiskiem naukowym i studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. [W:] Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych: III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, 25-27 czerwca 2008: materiały konferencyjne. Łódź: Politechnika Łódzka, 2008, s. 335-351 [dostępna także w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Łódzkiej: dostęp - O szkoleniach w BJ, m.in. o wykładach Ars Quaerendi - zob. sesja posterowa, s. 343-349]