Ars Quaerendi - Harmonogram

Harmonogram I – V 2018 – według tematów

1. Katalogi biblioteczne bez tajemnic

10 I – środa, g. 10-11.30,

21 II – środa, g. 10-11.30,

14 III – środa, g. 10-11.30,

18 IV - środa, g. 10-11.30,

9 V – środa, g. 10-11.30

2. Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej dostępne w Internecie

10 I – środa, g. 11.40-13.10,

14 II – środa, g. 11.40-13.10,

7 III – środa, g. 11.40-13.10,

11 IV – środa, g. 11.40-13.10,

9 V – środa, g. 11.40-13.10

3. Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach

17 I – środa, g. 11.40-13.10,

28 II – środa, g. 11.40-13.10,

21 III – środa, g. 11.40-13.10,

18 IV - środa, g. 11.40-13.10,

16 V - środa, g. 11.40-13.10

4. Zagraniczne bazy danych online dostępne w UJ

24 I – środa, g. 10-11.30,

28 II – środa, g. 10-11.30,

21 III – środa, g. 10-11.30,

25 IV – środa, g. 10-11.30,

23 V – środa, g. 10-11.30

5. Polskie bibliografie i informatory w Internecie

17 I – środa, g. 10-11.30,

14 II – środa, g. 10-11.30,

7 III – środa, g. 10 -11.30,

11 IV – środa, g. 10-11.30,

16 V – środa, g. 10-11.30

6. Ogólnodostępne bazy i informatory zagraniczne

24 I – środa, g. 11.40-13.10,

21 II – środa, g. 11.40-13.10,

14 III – środa, g. 11.40-13.10,

25 IV – środa, g. 11.40-13.10,

23 V – środa, g. 11.40-13.10

7. Strategie wyszukiwania

24 I - środa, g. 13.20-14.50,

28 II – środa, g. 13.20-14.50,

21 III – środa, g. 13.20-14.50,

25 IV – środa, g. 13.20-14.50,

23 V – środa, g. 13.20-14.50

 

Harmonogram I – V 2018 – według dat

10 I – środa:

Katalogi biblioteczne bez tajemnic – g. 10-11.30

oraz

Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej, dostępne w Internecie – g. 11.40-13.10

17 I – środa:

Polskie bibliografie i informatory w Internecie – g. 10-11.30

oraz

Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach – g. 11.40-13.10

24 I – środa:

Zagraniczne bazy danych online, dostępne w UJ – g. 10-11.30

oraz

Ogólnodostępne bazy i informatory zagraniczne – g. 11.40-13.10

oraz

Strategie wyszukiwania – g. 13.20-14.50

14 II – środa:

Polskie bibliografie i informatory w Internecie – g. 10-11.30

oraz

Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej, dostępne w Internecie - g. 11.40-13.10

21 II – środa:

Katalogi biblioteczne bez tajemnic – g. 10-11.30

oraz

Ogólnodostępne bazy i informatory zagraniczne – g. 11.40-13.10

28 II – środa:

Zagraniczne bazy danych online, dostępne w UJ – g. 10-11.30

oraz

Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach – g. 11.40-13.10

oraz

Strategie wyszukiwania – g. 13.20-14.50

7 III – środa:

Polskie bibliografie i informatory w Internecie – g. 10-11.30

oraz

Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej, dostępne w Internecie - g. 11.40-13.10

14 III – środa:

Katalogi biblioteczne bez tajemnic – g. 10-11.30

oraz

Ogólnodostępne bazy i informatory zagraniczne – g. 11.40-13.10

21 III – środa:

Zagraniczne bazy danych online, dostępne w UJ – g. 10-11.30

oraz

Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach – g. 11.40-13.10

oraz

Strategie wyszukiwania – g. 13.20-14.50

11 IV – środa:

Polskie bibliografie i informatory w Internecie – g. 10-11.30

oraz

Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej, dostępne w Internecie - g. 11.40-13.10

18 IV – środa:

Katalogi biblioteczne bez tajemnic – g. 10-11.30

oraz

Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach – g. 11.40-13.10

25 IV – środa:

Zagraniczne bazy danych online, dostępne w UJ – g. 10-11.30

oraz

Ogólnodostępne bazy i informatory zagraniczne – g. 11.40-13.10

oraz

Strategie wyszukiwania – g. 13.20-14.50

9 V – środa:

Katalogi biblioteczne bez tajemnic – g. 10-11.30

oraz

Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej, dostępne w Internecie – g. 11.40-13.10

16 V – środa:

Polskie bibliografie i informatory w Internecie – g. 10-11.30

oraz

Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach – g. 11.40-13.10

23 V – środa:

Zagraniczne bazy danych online, dostępne w UJ – g. 10-11.30

oraz

Ogólnodostępne bazy i informatory zagraniczne – g. 11.40-13.10

oraz

Strategie wyszukiwania – g. 13.20-14.50

 

Biblioteka Jagiellońska, nowy gmach (wejście ul. Oleandry 3), parter, sala konferencyjna