Ars Quaerendi - Harmonogram

Harmonogram I – V 2017 – według tematów

1. Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej dostępne w Internecie

 • 11 I – środa, g. 10-11.30,
 • 15 II – środa, g. 10-11.30,
 • 8 III – środa, g. 10-11.30,
 • 12 IV – środa, g. 10-11.30,
 • 10 V – środa, g. 10-11.30

2. Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach

 • 11 I – środa, g. 11.40-13.10,
 • 15 II – środa, g. 11.40-13.10,
 • 8 III – środa, g. 11.40-13.10,
 • 12 IV - środa, g. 11.40-13.10,
 • 10 V - środa, g. 11.40-13.10

3. Zagraniczne bazy danych online dostępne w UJ

 • 18 I – środa, g. 10-11.30,
 • 22 II – środa, g. 10-11.30,
 • 15 III – środa, g. 10-11.30,
 • 19 IV – środa, g. 10-11.30,
 • 17 V – środa, g. 10-11.30

4. Polskie bibliografie i informatory w Internecie

 • 18 I – środa, g. 11.40-13.10,
 • 22 II – środa, g. 11.40-13.10,
 • 15 III – środa, g. 11.40-13.10,
 • 19 IV – środa, g. 11.40-13.10,
 • 17 V – środa, g. 11.40-13.10

5. Strategie wyszukiwania

 • 18 I - środa, g. 13.20-14.50,
 • 22 II – środa, g. 13.20-14.50,
 • 15 III – środa, g. 13.20-14.50,
 • 19 IV – środa, g. 13.20-14.50,
 • 10 V – środa, g. 13.20-14.50

 

Harmonogram I – V 2017 – według dat

11 I – środa:

Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej, dostępne w Internecie - g. 10-11.30

oraz

Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach – g. 11.40-13.10

18 I – środa:

Zagraniczne bazy danych online, dostępne w UJ – g. 10-11.30

oraz

Polskie bibliografie i informatory w Internecie – g. 11.40-13.10

oraz

Strategie wyszukiwania – g. 13.20-14.50

15 II – środa:

Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej, dostępne w Internecie - g. 10-11.30

oraz

Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach – g. 11.40-13.10

22 II – środa:

Zagraniczne bazy danych online, dostępne w UJ – g. 10-11.30

oraz

Polskie bibliografie i informatory w Internecie – g. 11.40-13.10

oraz

Strategie wyszukiwania – g. 13.20-14.50

8 III – środa:

Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej, dostępne w Internecie - g. 10-11.30

oraz

Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach – g. 11.40-13.10

15 III – środa:

Zagraniczne bazy danych online, dostępne w UJ – g. 10-11.30

oraz

Polskie bibliografie i informatory w Internecie – g. 11.40-13.10

oraz

Strategie wyszukiwania – g. 13.20-14.50

12 IV – środa:

Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej, dostępne w Internecie - g. 10-11.30

oraz

Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach – g. 11.40-13.10

19 IV – środa:

Zagraniczne bazy danych online, dostępne w UJ – g. 10-11.30

oraz

Polskie bibliografie i informatory w Internecie – g. 11.40-13.10

oraz

Strategie wyszukiwania – g. 13.20-14.50

10 V – środa:

Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej, dostępne w Internecie - g. 10-11.30

oraz

Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach – g. 11.40-13.10

oraz

Strategie wyszukiwania – g. 13.20-14.50

17 V – środa:

Zagraniczne bazy danych online, dostępne w UJ – g. 10-11.30

oraz

Polskie bibliografie i informatory w Internecie – g. 11.40-13.10

 

Biblioteka Jagiellońska, nowy gmach (wejście ul. Oleandry 3), parter, sala konferencyjna