Ars Quaerendi - Harmonogram

Harmonogram X – XII 2017 – według tematów

1. Katalogi biblioteczne bez tajemnic

18 X – środa, g. 10-11.30,
8 XI, środa, g. 10-11.30,
6 XII – środa, g. 10-11.30

2. Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej dostępne w Internecie

22 XI, środa, g. 11.40-13.10,
6 XII – środa, g. 11.40-13.10

3. Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach

8 XI, środa, g. 11.40-13.10,
13 XII – środa, g. 11.40-13.10

4. Zagraniczne bazy danych online dostępne w UJ

18 X – środa, g. 11.40-13.10,
22 XI – środa, g. 10-11.30,
13 XII – środa, g. 10-11.30

5. Polskie bibliografie i informatory w Internecie

18  X – środa, g. 13.20-14.50,
29 XI – środa, g. 11.40-13.10,
20 XII – środa, g. 11.40-13.10  

6. Strategie wyszukiwania

18 X - środa, g. 8.20-9.50,
29 XI – środa, g. 10-11.30,
20 XII – środa, g.  10-11.30

 

Harmonogram X – XII 2017 – według dat

18 X – środa:

Strategie wyszukiwania – g. 8.20-9.50

oraz

Katalogi biblioteczne bez tajemnic – g. 10-11.30

oraz

Zagraniczne bazy danych online, dostępne w UJ – g. 11.40-13.10

oraz

Polskie bibliografie i informatory w Internecie – g. 13.20-14.50

8 XI – środa:

Katalogi biblioteczne bez tajemnic – g. 10-11.30

oraz

Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach – g. 11.40-13.10

22 XI – środa:

Zagraniczne bazy danych online, dostępne w UJ – g. 10-11.30

oraz

Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej, dostępne w Internecie – g. 11.40-13.10

29 XI – środa:

Strategie wyszukiwania – g. 10-11.30

oraz

Polskie bibliografie i informatory w Internecie – g. 11.40-13.10

6 XII – środa:

Katalogi biblioteczne bez tajemnic – g. 10-11.30

oraz

Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej, dostępne w Internecie - g. 11.40-13.10

13 XII – środa:

Zagraniczne bazy danych online, dostępne w UJ – g. 10-11.30

oraz

Wprowadzenie do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach – g. 11.40-13.10

20 XII – środa:

Strategie wyszukiwania – g. 10-11.30

oraz

Polskie bibliografie i informatory w Internecie – g. 11.40-13.10

 

Biblioteka Jagiellońska, nowy gmach (wejście ul. Oleandry 3), parter, sala konferencyjna