Biblioteka Austriacka (w Czytelni Europeistycznej)

LokalizacjaKontakt

Czytelnia Europeistyczna, Nowy Gmach , I piętro, p. 1129

 • telefon: +48(12) 663 34 39
 • e-mail:
 • katarzyna.starzycka@uj.edu.pl
Biblioteka Austriacka (w Czytelni Europeistycznej) Biblioteka Austriacka (w Czytelni Europeistycznej) Biblioteka Austriacka (w Czytelni Europeistycznej)

Udostępniane zbiory

W Bibliotece można korzystać m.in. z:

 • księgozbioru Biblioteki Austriackiej, oznaczonych w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ
  sygnaturą BJ Austr. W wyszukiwaniu zdefiniuj filtrowanie i wybierz: BJ - Czyt. Austriacka (dot. części księgozbioru)
 • dokumentów audiowizualnych Biblioteki Austriackiej (audiobooki, DVD)
 • kartkowego katalogu Biblioteki Austriackiej (alfabetycznego i systematycznego)
 • zamówionych z Magazynu Ogólnego książek i czasopism wydanych od 1801 r. (z wyjątkiem dzieł formatu IV i V)
 • baz danych online, prenumerowanych przez UJ
 • zasobów pełnotekstowych kupowanych przez UJ
 • Internetu

Charakterystyka księgozbioru:

 • ok. 8000 wol. druków zwartych, 18 tytułów czasopism  (m.in. Der Standard - Wochenende Ausgabe, News, Bühne, Literatur und Kritik, Der Profil, Zwischenwelt, Lichtungen, Celluloid) ok. 300 jednostek zbiorów audiowizualnych (m. in. Klassiker der Österreichischen Filme bei Edition Standard, DVD Edition Josefstadt Theater)
 • dzieła naukowe wydane głównie w Austrii i Austrii dotyczące, finansowane przez Bundesministerium für eüropaische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich
 • kolekcja książek dotyczących Liechtensteinu, finansowana przez Regierung des Fürstentums Liechtenstein
 • układ w porządku systematycznym, gdzie sygnatura miejsca składa się z: litery oznaczającej dział, ew. cyfry rzymskiej oznaczającej poddział i cyfry arabskiej wskazującej na kolejność w dziale np. L-VII-25
 • głównie humanistyczne dziedziny wiedzy (filozofia, historia, literatura, językoznawstwo, historia sztuki); dzieła dotyczące poszczególnych regionów Austrii oraz z zakresu europeistyki
 • wyodrębniony dział literatury pięknej (autorzy austriaccy)

Polecamy:

 • Zbiór zeskanowanych katalogów wystawowych z imprez i ekspozycji organizowanych przez Austriackie Archiwum Państwowe. Zbiór obejmuje wszystkie katalogi wydane przy okazji wystaw prezentujących zbiory archiwalne zorganizowanych od roku 1905 do chwili obecnej: Ausstellungskataloge --> http://www.oesta.gv.at/site/cob__21340/5168/default.aspx
 • Biogramy wybitnych obywateli austriackich różnych narodowości - Polaków, Niemców, Węgrów, Żydów, Czechów, Słowaków, Chorwatów, Serbów, Słoweńców, Ukraińców i Rumunów: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950 --> http://www.biographien.ac.at/oebl?frames=yes

Warunki pracy

Odpowiedzialny

Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

Biblioteka Austriacka

Katarzyna Starzycka

Lokalizacja na mapie Biblioteki

Biblioteka Austriacka (w Czytelni Europeistycznej)