Wyszukiwanie


Wyszukiwanie zaawansowane |

Informacje o osobie

Biogramy

Przybyłkiewicz Zdzisław [w:] Od królewskich edyktów do Inspekcji Sanitarnej : historia działań sanitarnych i przeciwepidemicznych w Krakowie i Małopolsce / Janusz Bukowski, Maciej Bilek. - Kraków : Studio Artpress, 2007 s. 186-189, il.
Przybyłkieiwcz Zdzisław [w:] Pro memoria : Profesorowie Uniwersyteu Jagiellońskiego spoczywający na Cmentarzu Rakowickim (1803-2013) / pod redakcją Jana Wiktora Tkaczyńskiego. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014 s. 185, fot.

Bibliografie