Czytelnia Informacji Naukowej

LokalizacjaKontakt

Nowy Gmach, I piętro, p. 1126

 • telefon: (12) 663-34-61
 • e-mail: oinka@uj.edu.pl

Udostępniane zbiory

 • dzieła z księgozbioru podręcznego, obejmujące wydawnictwa bibliograficzne i informacyjne (oznaczone w katalogu adnotacją Oddz. Inform. przy sygnaturze)
 • kartkowe katalogi księgozbioru podręcznego (alfabetyczny i rzeczowy)
 • kartoteki dokumentacyjne
 • centralny katalog wydawnictw informacyjnych Biblioteki Jagiellońskiej (wydanych do 1993 r.)
 • bazy danych online, prenumerowane przez UJ
 • zasoby pełnotekstowe kupowane przez UJ
 • bazy danych na nośniku CD-ROM
 • Internet

Uprawnieni do korzystania

wszyscy czytelnicy BJ, posiadający ważną kartę biblioteczną

Warunki pracy

 • 40 miejsc
 • 11 komputerów z dostępem do Internetu
 • dostęp do Internetu
 • możliwość podłączenia do prądu własnego komputera przenośnego

Odpowiedzialny

Sekcja Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

przepisy porządkowe

Lokalizacja na mapie Biblioteki

Czytelnia Informacji Naukowej