Czytelnia Informacji Naukowej

LokalizacjaKontakt

Nowy Gmach, I piętro, p. 1126

  • telefon: (12) 663-34-61
  • e-mail: oinka@uj.edu.pl

Udostępniane zbiory

  • dzieła z księgozbioru podręcznego, obejmujące wydawnictwa bibliograficzne i informacyjne (oznaczone w katalogu adnotacją Oddz. Inform. przy sygnaturze)
  • kartkowe katalogi księgozbioru podręcznego (alfabetyczny i rzeczowy)
  • kartoteki dokumentacyjne
  • centralny katalog wydawnictw informacyjnych Biblioteki Jagiellońskiej (wydanych do 1993 r.)
  • bazy danych online, prenumerowane przez UJ
  • zasoby pełnotekstowe kupowane przez UJ
  • bazy danych na nośniku CD-ROM
  • Internet

Uprawnieni do korzystania

wszyscy czytelnicy BJ, posiadający ważną kartę biblioteczną

Warunki pracy

Odpowiedzialny

Sekcja Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

przepisy porządkowe

Lokalizacja na mapie Biblioteki

Czytelnia Informacji Naukowej