Czytelnia Pracowników Nauki

LokalizacjaKontakt

Nowy Gmach, I piętro, p. 1117

 • telefon: +48(12) 663 34 58
 • e-mail:oudbj@uj.edu.pl

Udostępniane zbiory

W Czytelni można korzystać z:

 • dzieł z księgozbioru podręcznego oznaczonych w katalogu adnotacja . przy sygnaturze
 • zamówionych z Magazynu Ogólnego książek i czasopism wydanych od 1801 r. (z wyjątkiem dzieł formatu IV i V)
 • zamówionych z Magazynu egzemplarzy archiwalnych (A), archwizowanych (A) i dzieł z Wypożyczalni Międzybibliotecznej
 • baz danych online, prenumerowanych przez UJ
 • zasobów pełnotekstowych kupowancyh przez UJ
 • Internetu

Uprawnieni do korzystania

 • pracownicy naukowi, doktoranci a także czytelnicy korzystający z egzemplarza archiwalnego (A), archiwizowanego (Archiw.)  i dzieł z Wypożyczalni Międzybibliotecznej (WMB), posiadający ważną kartę biblioteczną/aktywowaną legitymację studencką
 • osoby niewidome i słabowidzące, chcące korzystać z separatek, posiadające ważną kartę biblioteczną/aktywowaną legitymację studencką

Warunki pracy

 • 30 miejsc + 8 miejsc w separatkach dla pracowników nauki + 2 miejsca w separatkach dla osób niewidomych i słabowidzących
 • 2 komputery z dostępem do Internetu + 2 w separatkach dla osób niewidomych i słabowidzących
 • 2 skanery w separatkach dla niewidomych i słabowidzących
 • powiększalnik w separatce dla osób niewidomych i słabowidzących
 • dostęp do Internetu
 • możliwość podłączenia własnego komputera przenośnego
 • samoobsługowa kserokopiarka

Odpowiedzialny

Oddział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej

przepisy porządkowe

Lokalizacja na mapie Biblioteki

Czytelnia Pracowników Nauki