Czytelnia Rękopisów

LokalizacjaKontakt

Stary Gmach, II piętro, pok. 206

  • telefon: +48 12 663 35 26
  • e-mail: bjmanus@uj.edu.pl

Udostępniane zbiory

W Czytelni udostępniane są:

  • zbiory rękopiśmienne BJ (rękopisy i maszynopisy)
  • zbiory rękopiśmienne dawnej Biblioteki Pruskiej w Berlinie przechowywane w BJ
  • księgozbiór podręczny czytelni, obejmujący głównie katalogii rękopisów bibliotek polskich i zagranicznych a także wydawnictwa fachowe m.in. z zakresu rękopisoznawstwa i kodykologii (oznaczone w katalogu adnotacją Oddz. Rękop. przy sygnaturze)
  • katalogi rękopisów BJ:
  • kartkowy katalog księgozbioru podręcznego (alfabetycznego i rzeczowego)

Uprawnieni do korzystania

Z Czytelni mogą korzystać:

  • czytelnicy BJ posiadający ważną kartę biblioteczną oraz, w wypadku osób bez tytułu doktora, pismo polecające od promotora bądź placówki naukowej uzasadniające korzystanie ze zbiorów rękopiśmiennych.

Warunki pracy

Odpowiedzialny

Sekcja Rękopisów Oddziału Zbiorów Specjalnych

przepisy porządkowe

Lokalizacja na mapie Biblioteki

Czytelnia Rękopisów