Kartkowe katalogi druków XIX-XX w.

W pomieszczeniach Katalogów dostępne są następujące katalogi kartkowe druków XIX-XX w.:

 • alfabetyczne - pomocne przy szukaniu określonej publikacji (szukający zna tytuł czasopisma względnie autora / tytuł książki, tytuł serii)
 • rzeczowe - pomocne przy szukaniu książek "na temat" (szukający zna zagadnienie, nie zna autora książki)

Druki z tych katalogów (po sprawdzeniu czy nie ma ich w katalogu komputerowym BJ) należy zamawiać przez formularz zamówienia.

Alfabetyczne katalogi kartkowe druków XIX-XX w.

Lokalizacja:

 • Stary Gmach, I piętro, pok. 116 A

Kontakt:

 • telefon: (12) 663-35-11
 • e-mail: oinka@uj.edu.pl

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek - piątek: 8.15 - 20.50
 • sobota: 9.00 - 16.00

Katalog Podstawowy, tzw. Stary Czasopism - za zgodą dyżurnego bibliotekarza mogą z niego korzystać osoby zainteresowane zasobem czasopism zagranicznych do 1949 r.

 • Karty ułożone są alfabetycznie według tytułów czasopism.

Katalog Czasopism dla Publiczności - notuje wszystkie czasopisma polskie oraz czasopisma zagraniczne od 1950 r.

 • Karty ułożone są alfabetycznie według tytułów czasopism.

Katalog dla Publiczności druków zwartych i seryjnych wydanych w latach 1950-1993 - notuje książki i serie, wydane w latach 1950-1993, które wpłynęły do Biblioteki przed 2008 r. oraz wydawnictwa wcześniejsze - w wyborze

 • Karty ułożone są alfabetycznie (w jednym ciągu alfabetycznym):
  • według autorów książek, które mają 1, 2 albo 3 autorów
  • według tytułów książek, które maja więcej niż 3 autorów albo nie mają autora

Tytułowy katalog książek z lat 1950-1993 - notuje książki z szeroko rozumianej beletrystyki, wydane w latach 1950-1993, które wpłynęły do Biblioteki przed 1994 rokiem

 • Karty ułożone są alfabetycznie według tytułów książek.

Więcej szczegółów o alfabetycznych katalogach kartkowych

Rzeczowe katalogi kartkowe druków XIX-XX w.

Lokalizacja:

 • Stary Gmach, I piętro, pok. 107

Kontakt:

 • telefon: 12 663-35-13
 • e-mail: oinka@uj.edu.pl

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek - piątek: 8.15 - 20.50
 • sobota: 9.00 - 16.00

Katalog systematyczny - notuje książki i tytuły czasopism polskich i obcych, które wpłynęły do BJ po 1945 r., a zostały wydane w latach 1801-1993

 • Karty uszeregowane są według głównych działów wiedzy, a w ich obrębie - według zagadnień szczegółowych; pomocą przy wyszukiwaniu są schematy poszczególnych działów oraz indeks przedmiotowy

Katalog przedmiotowy - notuje książki polskie wydane w latach 1950-1993, które wpłynęły do BJ przed 1994 r.

 • Karty ułożone są w alfabetycznej kolejności haseł przedmiotowych

Stary katalog systematyczny - notuje książki polskie i obce wydane w latach 1801-1939

Przedwojenny katalog systematyczny do działu Historia - obejmuje dotyczące historii książki polskie i obce wydane w latach 1801-1939

 • Układ kart - według bardziej szczegółowych poddziałów - stanowi jedyny zachowany fragment katalogu systematycznego sprzed 1939 r.

Katalog systematyczny dla poloników zagranicznych wydanych po 1800 r. - roboczy katalog, uwzględniający książki wydane w latach 1801-1989, które wpłynęły do BJ do 1989 r. Są to głównie prace napisane przez Polaków przebywających na emigracji i prace autorów innych narodowości dotyczące Polski.

Więcej szczegółów o rzeczowych katalogach kartkowych

Przy korzystaniu z tych katalogów należy pamiętać, że są to katalogi już zamknięte oraz że nie są one kompletne nawet w zakresie lat, które obejmują.

Ponieważ na kartach katalogów rzeczowych nie aktualizowano informacji o miejscu przechowywania książek (m.in. w księgozbiorach podręcznych) ani informacji o liczbie egzemplarzy, żeby uniknąć rewersów odmownych przy zamawianiu wyszukanych książek, trzeba odpisać ich dane bibliograficzne i kierować się wskazówkami "Który katalog wybrać?"

Więcej szczegółów o kartkowych katalogach alfabetycznych

W katalogach kartkowych karty uszeregowane są według alfabetu łacińskiego z uwzględnieniem liter "k" i "w". Nie uwzględnia się więc żadnych znaków diakrytycznych polskich ani innych języków.

Alfabet podstawowy, obowiązujący w katalogach kartkowych, przedstawia poniższa tabela:

A = a ą ä (ae)

B

C = c ć č

D

E

F

G

H

I = i j ï

K

L = l ł

M

N = n ń

O = o ó ö (oe)

P

Q

R

S = s ś š

T

U = ü (ue)

V

W

X

Y

Z = z ź ż ž

Dla autorów obcych używane są oryginalne formy nazwiska, np. Shakespeare (nie: Szekspir).

Opisy pozycji napisanych w alfabetach niełacińskich podane są w transliteracji, czyli są zapisane w taki sposób, że każda litera alfabetu niełacińskiego jest zastąpiona przez jedną literę alfabetu łacińskiego (w razie potrzeby zaopatrzoną w znaki diakrytyczne, nie uwzględniane przy szeregowaniu), bez uwzględnienia fonetycznych właściwości głoski odpowiadającej literze niełacińskiej, np.:

Евтушенко - w transliteracji Evtušenko - szeregowany jako Evtusenko

Чернышевский - w transliteracji Černyševskij - szeregowany jako Cernysevskij

Kiedy w katalogu alfabetycznym książek jest więcej kart katalogowych o tym samym haśle autorskim (czyli dla książek tego samego autora i o tym samym autorze), są one grupowane w następującej kolejności:

 • odsyłacze do dzieł o autorze lub o jego twórczości - ułożone w porządku alfabetycznym haseł, do których odsyłają
 • karty wydań zbiorowych dzieł danego autora
 • karty poszczególnych utworów autora - ułożone alfabetycznie według tytułów, a w obrębie każdego tytułu - w porządku chronologicznym (daty wydania); karty utworów autorów obcych są ułożone alfabetycznie według tytułów oryginału
 • karty dzieł napisanych przez danego autora wspólnie z innymi współautorami (najwyżej dwoma)

 

Do dalszej lektury:

Katalogi alfabetyczne Biblioteki Jagiellońskiej w latach 1945-1972 / Zofia Łagodowa // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. - 25 (1975), s. 109-129

Zarys dziejów katalogu alfabetycznego Biblioteki Jagiellońskiej / Leokadia Stachnik // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. - 25 (1975), s. 93-108

Więcej szczegółów o kartkowych katalogach rzeczowych

Katalog systematyczny

Piśmiennictwo uszeregowane jest według głównych działów (dziedzin wiedzy), a w obrębie poszczególnych działów wyodrębnione są bardziej szczegółowe poddziały.

Działy główne to:

 • Dział ogólny
 • Bibliografia - Informacja naukowa
 • Księgoznawstwo - Bibliotekarstwo
 • Kultura - Nauka - Oświata
 • Filozofia - Psychologia
 • Religioznawstwo - Teologia
 • Nauki społeczno-ekonomiczne
 • Prawo
 • Historia
 • Etnografia
 • Filologia
 • Sztuka
 • Nauki matematyczno-przyrodnicze (w ogólności)
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia
 • Astronomia
 • Nauki o Ziemi
 • Biologia
 • Antropologia
 • Medycyna
 • Rolnictwo
 • Technika
 • Wojskowość
 • Wychowanie fizyczne - Sport - Turystyka

Każdy dział katalogu zbudowany jest w podobny sposób. Zawiera pewne stałe grupy wydawnictw kolejno uszeregowane:

 • bibliografie
 • encyklopedie
 • słowniki dotyczące danej dyscypliny
 • dzieła dotyczące:
  • historii dyscypliny
  • organizacji dyscypliny
  • dydaktyki dyscypliny
 • opracowania ogólne
 • zagadnienia szczegółowe

Pomoc przy korzystaniu z katalogu systematycznego stanowią:

 • schematy poszczególnych działów głównych (dziedzin wiedzy) z rozpisanym dokładnym ich podziałem (poddziały o coraz węższym zakresie) i z podaniem numerów szufladek konkretnych węższych zagadnień
 • indeks przedmiotowy podający w układzie alfabetycznym wąskie zagadnienia ze wszystkich działów głównych (dziedzin wiedzy) z odesłaniem do numerów szufladek

Żeby znaleźć w katalogu systematycznym książki 'na temat':

 • w indeksie przedmiotowym do tego katalogu szukaj hasła odpowiadającego interesującemu Cię zagadnieniu - na karcie z tym hasłem znajdziesz numer szufladki katalogu systematycznego, w której znajdują się karty katalogowe konkretnych dzieł dotyczących tego zagadnienia

lub

 • spośród schematów do katalogu systematycznego (czyli tablic jego poszczególnych działów głównych) wybierz schemat działu (dziedziny wiedzy), do którego należy interesujące Cię zagadnienie - w schemacie znajdź poddział działu głównego, który najlepiej odpowiada interesującemu Cię zagadnieniu - obok nazwy poddziału znajdziesz numer szufladki katalogu systematycznego, w której znajdują się karty katalogowe dzieł z tego poddziału

Katalog przedmiotowy

Tworzono go na podstawie haseł przedmiotowych "Przewodnika Bibliograficznego".

W jednym ciągu alfabetycznym uszeregowano tu nazwy haseł przedmiotowych z różnych dziedzin wiedzy, często z wąskich zagadnień tematycznych, np.

Budownictwo miejskie - ekonomika - podręcznik

Dziecko - opieka społeczna - Polska

Kopalnie - Polska - informator

Literatura polska - biografie

Pies myśliwski - hodowla - historia - Polska

Ziołolecznictwo - poradnik

 

Żeby znaleźć w katalogu przedmiotowym książki 'na temat':

 • wśród haseł przedmiotowych ułożonych alfabetycznie szukaj hasła przedmiotowego, które odpowiada interesującemu Cię tematowi

Stary katalog systematyczny

Powstał w latach 80. XX w., ale nazwany jest starym katalogiem systematycznym, ponieważ przy jego tworzeniu użyto przygotowywanych w latach 1905-1939 opisów, które miały stanowić materiał do budowy planowanego wówczas katalogu systematycznego.

Do dalszej lektury:

Informacja rzeczowa w katalogach Biblioteki Jagiellońskiej na przykładach literatury z zakresu filozofii / Marzanna Baś // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. - 56/57 (2006/2007), s. 159-171

Katalog systematyczny Biblioteki Jagiellońskiej / Zofia Steczowicz-Sajderowa // W: Opracowanie rzeczowe zbiorów w dużych bibliotekach uniwersalnych: materiały z konferencji, 22-24 maja 1986 roku Jarocin / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa 1989. - S. 111-119

Katalogi rzeczowe w Bibliotece Jagiellońskiej i informacja rzeczowa o książkach z dziedziny filologii / Danuta Patkaniowska // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. - 58 (2008), s. 185-215

Literatura z zakresu filozofii w katalogach rzeczowych Biblioteki Jagiellońskiej / Marzanna Baś // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. - 79 (2003), s. 215-228

Opracowanie rzeczowe zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej / Zofia Walczy// W: Opracowanie rzeczowe zbiorów w dużych bibliotekach uniwersalnych: materiały z konferencji, 22-24 maja 1986 roku Jarocin / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa 1989. - S. 105-110

Zagadnienia bibliologiczne w katalogach systematycznych dużych bibliotek uniwersalnych / Krystyna Sulwińska // Roczniki Biblioteczne. - 42 (1998), s. 103-125. - M.in. o katalogu systematycznym BJ.