Klinika Papieru

Dostępne technologie

Biblioteka Jagiellońska oferuje wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom odkwaszanie druków i manuskryptów w aparacie Neschen C900 i w Instalacji Bookkeeper III.

Zanim skorzystacie Państwo z nowej usługi, zachęcamy do zapoznania się z obiema metodami.
Opis metody bückeburskiej i album skanów obiektów przed i po odkwaszaniu przybliżą Państwu szczegóły tego procesu.

W czerwcu 2005 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim dokonano wyboru technologii masowego odkwaszania książek. Na podstawie przeprowadzonego przetargu pozyskano technologię BOOKKEEPER i aparaturę firmy Preservation Technologies L.P. (USA). Instalacja Bookkeeper od stycznia 2006 roku rozpoczęła pracę w nowo wybudowanym pawilonie przy BJ (Klinika Papieru).

Technologia BOOKKEEPER od 1994 roku z sukcesem stosowana jest do odkwaszania druków zwartych i archiwaliów największych instytucji amerykańskich (m.in. Biblioteki Kongresu). Oddziały firmy działają w Holandii, a od 2005 roku także w Kanadzie. Krakowski ośrodek planuje odkwaszanie 40 ton materiałów papierowych rocznie.

 

Dostępne usługi

Biblioteka Jagiellońska oferuje wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom odkwaszanie druków i rękopisów w instalacji Bookkeeper III oraz w aparacie Neschen C-900.

Koszt odkwaszania materiałów bibliotecznych i archiwalnych pochodzących z XIX-XX wieku w instalacjach Bookkeeper III (materiał oprawny, luźne karty) wynosi 60 zł za kg.

W aparacie Neschen C-900 (luźne karty):
0,50 zł = 1 karta (format A4) – minimalna wartość zamówienia: 12 zł
0,55 zł = 1 karta (format A4) ze sprasowaniem – minimalna wartość zamówienia: 15 zł

Odkwaszanie pojedynczych kart w aparacie Neschen C 900
Maksymalne wymiary dokumentów*:
80 x 120 cm

Odkwaszanie woluminów oprawnych i luźnych kart w instalacji Bookkeeper III
Maksymalne wymiary woluminu*:
reaktor poziomy: 63 x 48 x 27 cm
reaktor pionowy: 38 x 23 x 7,5 cm
Maksymalne wymiary luźnych kart*:
reaktor poziomy: 49 x 60 cm


* Odkwaszanie innych formatów należy uzgadniać indywidualnie

Kontakt:

Zapraszamy do zapoznania się z efektami odkwaszania metodą Bookkeeper w praktyce – zainteresowane instytucje prosimy o kontakt i dostarczenie materiałów testowych. Niewielkie partie książek, czasopism lub innych druków zostaną odkwaszone bezpłatnie w ramach szkolenia z przygotowania materiałów bibliotecznych i archiwalnych do masowego odkwaszenia.