Informacje o zawartości KKZBUJ

Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ

W katalogu online rejestrowane są zbiory Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Medycznej CM oraz bibliotek wydziałowych i instytutowych UJ. Katalog online zapewnia informacje o dostępności egzemplarzy wyłącznie w tych bibliotekach, które uruchomiły w systemie moduł Udostępniania. Dzięki rejestracji operacji udostępniania w bazie, możliwe jest sprawdzenie aktualnego statusu egzemplarza: czy jest zamówiony, zarezerwowany lub do kiedy jest wypożyczony. W pozostałych bibliotekach informacje o dostępności egzemplarzy uzyskać można na miejscu, w konkretnej bibliotece.

Co Katalog notuje

  • w przypadku zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej
    • wszystkie polskie wydawnictwa książkowe wydane po 1989 r.
    • zagraniczne – wydane po 1993 r.
    • wydawnictwa wcześniejsze oraz czasopisma – w wyborze
    • stare druki - w wyborze (pozostałe stare druki - zamawianie tradycyjne - Katalog Podstawowy - tzw. Stary - dostępny online)
    • dokumenty ikonograficzne - w wyborze (zamawianie tradycyjne - katalog kartkowy dostępny w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych)
    • dokumenty kartograficzne - w wyborze (zamawianie tradycyjne - katalog kartkowy dostępny w Gabinecie Zbiorów Graficznych i Kartograficznych)
    • druki muzyczne – te, które wpłynęły do BJ po 2003 r.
    • dokumenty życia społecznego – w wyborze po 1945 r.
    • normy – wydane po 2009 r.
    • niemuzyczne nagrania dźwiękowe – wydane po 2003 r.
    • dokumenty elektroniczne – wydane po 1998 r.
    • filmy – wydane po 2003 r.

UWAGA! Komputerowy Katalog jest jedynym źródłem informacji o drukach zwartych, które wpłynęły do Biblioteki po roku 2007, niezależnie od daty ich wydania.

  • w przypadku zbiorów sieci bibliotek Collegium Medicum
    • wszystkie wydawnictwa książkowe wydane po 1998 r. znajdujące się w Bibliotece Medycznej UJ CM (wcześniejsze wydania w wyborze)
    • wszystkie książki z bieżącego wpływu (po 2004 r.) dostępne w Bibliotece Medycznej UJ CM oraz w bibliotekach wydziałów, instytutów, katedr i zakładów
    • referencyjny zasób literatury znajdujący się w Czytelni Biblioteki Medycznej UJ CM
    • całość księgozbioru dydaktycznego (wieloegzemplarzowe skrypty i podręczniki)
    • prace doktorskie i habilitacyjne obronione w UJ CM
    • kolekcje medycznych druków XIX w. oraz wydanych w latach 1901-1945 znajdujących się w zbiorach Biblioteki Medycznej UJ CM
    • kolekcje czasopism polskich i zagranicznych (w wyborze)
    • kolekcje dokumentów elektronicznych (w wyborze)
    • książki elektroniczne polskie i zagraniczne, posadowione na platformach, dostępne w sieci uczelnianej UJ CM
  • w przypadku zbiorów bibliotek wydziałowych i instytutowych UJ
    • wszystkie nabytki, które wpłynęły do danej biblioteki od roku kiedy biblioteka przystąpiła do współpracy
    • wydawnictwa wcześniejsze katalogowane w zależności od swoich potrzeb i możliwości.