Wystawa - "Stalinowski bibliocyd: Wielka czystka ideologiczna w bibliotekach polskich (1951-1953)"

Termin: 27.01.2017 - 10.02.2017
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, sala wystawowa, wejście od ul. Oleandry 3, czynna: pon. 10.00-17.00, wt.-pt. 10.00-15.00
Organizator: Biblioteka Jagiellońska

 

W szczytowym okresie stalinizmu z polecenia Centralnego Zarządu Bibliotek oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki we wszystkich bibliotekach publicznych i społecznych przeprowadzona została akcja usuwania książek o wymowie sprzecznej z ideologią Polski Ludowej. Podstawą tych interwencji był Wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu z 1 X 1951 roku, zawierający 2482 hasła rozmieszczone w trzech działach: ogólnym (1682 hasła), publikacji "zdezaktualizowanych" (238) i książek dla dzieci (562).

 

Zorganizowana w Bibliotece Jagiellońskiej wystawa książek pt. Stalinowski bibliocyd: Wielka czystka ideologiczna w  bibliotekach polskich (1951-1953) ma za zadanie przypomnieć o poniesionych stratach kulturowych, spowodowanych polityką ówczesnych władz komunistycznych, a zarazem zachęcić czytelników do lektury książek, które skazane być miały na zapomnienie. 

Data opublikowania: 25.01.2017
Osoba publikująca: Mirosław Kubic