Salon Literacki Jagiellonki - promocja książki Pawła Gaszyńskiego "Zanim powstała liga. Almanach rozgrywek piłkarskich w Polsce w latach 1919-1926. Tom III: Sezon 1921"

Termin: 30.03.2017
Miejsce: Biblioteka Jagiellońska, Kraków, ul. Oleandry 3, sala konferencyjna, godz. 17.00, wstęp wolny
Organizator: Biblioteka Jagiellońska

Biblioteka Jagiellońska zaprasza na spotkanie promujące książkę Pawła Gaszyńskiego "Zanim powstała liga. Almanach rozgrywek piłkarskich w Polsce w latach 1919-1926. Tom III: Sezon 1921", połączone z wykładem "Piłka nożna w pierwszych latach II Rzeczypospolitej".

Ideą serii "Zanim powstała liga. Almanach rozgrywek piłkarskich w Polsce w latach 1919-1926" jest przedstawienie wszystkich meczów, jakie odbywały się w Polsce w danym roku kalendarzowym. Pojawiają się tutaj nie tylko spotkania rozgrywane w ramach struktur związkowych, ale też wszelkie mecze okolicznościowe, międzymiastowe, towarzyskie z rywalami krajowymi i zagranicznymi. Podstawę źródłową dla serii stanowi przede wszystkim ówczesna prasa. Dla najnowszego tomu wykorzystanych zostało 220 tytułów wydawanych na terenie całej Polski, jak również w Niemczech, Czechosłowacji, Węgrzech czy też Austrii. Kwerenda źródłowa przeprowadzona była we wszystkich większych bibliotekach w kraju, jak również w archiwach oraz muzeach, z których udało się pozyskać przede wszystkim materiały ilustracyjne. Jeżeli to możliwe, każde ze spotkań ma sporządzoną relację na podstawie doniesień prasowych. Ponadto w tekście znajdują się fragmenty z tych gazet, które wyjaśniają wiele okoliczności tego sezonu lub też pokazują specyfikę ówczesnych rozgrywek. W tekście znajdują się fotografie z prasy oraz pozyskane z różnych archiwów bądź muzeów. Są również grafiki, zapowiedzi spotkań oraz reklamy związane z uprawianiem piłki nożnej. Charakterystyczną cechą tej serii jest fakt podania przy każdym ze spotkań odsyłacza (przypisu) do wykorzystanych materiałów źródłowych. W związku z tym nie pojawia się w książce wynik meczu, który nie byłby potwierdzony wiarygodnym materiałem źródłowym.

Książka ma usystematyzowaną dla całej serii strukturę. Nie jest w niej prowadzona narracja, tylko mecze podzielone są w zależności od ich rangi. W pierwszej kolejności przedstawione są spotkania związkowe, te w ramach okręgów, jak również o mistrzostwo kraju. Następnie pojawiają się mecze międzymiastowe, z których najważniejszym był pojedynek krakowsko-lwowski o puchar Żeleńskiego. Kolejnym działem są mecze okolicznościowe. W 1921 r. są to m.in. turnieje piłkarskie we Lwowie czy w Krakowie, jubileusz 15-lecia Wisły Kraków, poświęcenie boiska Unii Poznań czy też rozgrywki o złotą palmę "Sportu Polskiego". Po tym następują spotkania z rywalami zagranicznymi. W 1921 r. polskie zespoły rywalizowały z drużynami austriackimi, czechosłowackimi, niemieckimi, rumuńskimi oraz węgierskimi. Po nich przychodzą wszystkie mecze towarzyskie. Publikacja ta jest niejednokrotnie jedynym miejscem wspomnienia zespołów, które wówczas istniały, a nie rywalizowały w strukturach związkowych. Kolejnym rozdziałem są mecze reprezentacji, zarówno te przygotowawcze, treningowe, jak i oficjalne. Ponadto każdy z roczników ma łączny, chronologiczny w ramach danego roku wykaz wszystkich wspomnianych wcześniej spotkań niezależnie od ich rangi. Dodatkowo jest ujęty całoroczny bilans każdej z drużyn. Dla celów porównawczych zebrane są one w zbiorczą tabelę, by choć w dużym uproszczeniu porównać osiągnięcia roczne zespołów.

Data opublikowania: 22.03.2017
Osoba publikująca: Mirosław Kubic