Wystawa manuskryptów muzycznych "Beethoven i sztuki piękne"

Termin: 27.03.2017 - 14.04.2017
Miejsce: sala wystawowa Biblioteki Jagiellońskiej w Nowym Gmachu (wejście od ul. Oleandry 3), wystawa czynna: pon-pt.: 10.00-17.00; sb.-nd.: 10.00-14.00; Wielki Piątek (14.04): 10.00-14.00
Organizator: Biblioteka Jagiellońska

Myślą przewodnią wystawy jest ukazanie związków muzyki ze sztukami pięknymi. Na wystawie prezentowane są rękopisy i druki muzyczne powstałe od XVI do XX wieku.

Pokazane zostały rękopisy romantycznych pieśni R. Schumanna, S. Moniuszki, C. Loewego, F. Mendelssohna i lirycznej miniatury instrumentalnej F. Chopina, ilustrujące związki muzyki z poezją. Dla ukazania związków muzyki z teatrem zaprezentowano dzieła operowe G. Cacciniego, R. Keisera, W.A. Mozarta, L. van Beethovena, H. Marschnera, G. Meyerbeera. Dla zaakcentowania związków muzyki z malarstwem wybrano kompozycje C. Jannequina, oraz K. Krupińskiego. Związki muzyki z architekturą pokazano na przykładzie polichóralnych kompozycji G. Gabrielego i J.S. Bacha, natomiast jej relacje z tańcem i pantomimą - kompzycjami J. Łuciuka i N. Paganiniego. Ekspozycję dopełniają dzieła sztuk plastycznych: ryciny, obrazy i grafiki.

Zaprezentowane rękopisy i druki muzyczne pochodzą z kolekcji Sekcji Zbiorów Muzycznych Biblioteki Jagiellońskiej oraz Dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie, ryciny z kolekcji Sekcji Zbiorów Graficznych i Kartograficznych BJ, obrazy pochodzą z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na wystawie zaprezentowano również autografy muzyczne z kolekcji Państwa Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich oraz pana Juliusza Łuciuka.

Data opublikowania: 29.03.2017
Osoba publikująca: Mirosław Kubic