Biblioteka Jagiellońska dla niepełnosprawnych

Nowy gmach Biblioteki Jagiellońskiej uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych, a pracownicy chętnie służą radą i pomocą przy korzystaniu ze zbiorów. Podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo usytuowany jest przy wejściu od ulicy Oleandry. Wewnątrz budynku znajdują się platformy dla osób niepełnosprawnych, windy oraz odpowiednio przystosowane zaplecze sanitarne.

Dla czytelników niewidomych i słabowidzących udostępnione są dwie separatki organizacyjnie związane z Czytelnią Pracowników Nauki (Nowy Gmach, I piętro, p. 1117).

Separatki wyposażone są w sprzęt umożliwiający korzystanie z części zbiorów biblioteki. W pomieszczeniach tych są 2 komputery z oprogramowaniem OCR FineReader i z syntetyzatorami mowy, 2 skanery i powiększalnik.

Korzystanie z separatek jest nieodpłatne i nie obowiązują żadne wcześniejsze zapisy/rezerwacje.

Czytelnicy chcący skorzystać z separatek powinni zgłosić się w szatni nowego gmachu do pracownika ochrony, który udzieli im koniecznej pomocy.

Opiekę nad separatkami sprawuje pracownik Czytelni Pracowników Nauki, który służy pomocą i informacją oraz wydaje klucze i dzieła zamówione z magazynu. W razie problemów przy korzystaniu ze sprzętu w separatkach pomoca służą pracownicy Oddziału Komputeryzacji.

Uwaga:

Osoby niepełnosprawne, tak jak wszyscy czytelnicy, muszą posiadać ważną kartę biblioteczną/aktywowaną legitymację studencką.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

www.don.uj.edu.pl

Akademicka Biblioteka Cyfrowa. Biblioteka zawiera prawie 9 tysięcy pozycji z różnych dziedzin wiedzy zaadaptowanych do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Udostępnione książki są do pobrania online głównie w formie tekstowej. W pracach nad tworzeniem biblioteki brali udział informatycy BON UJ. Biblioteka jest rezultatem projektu „Edukacja, niepełnosprawność, informacja, technologia – likwidowanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

www.abc.uw.edu.pl