Ogólnodostępne wyszukiwarki, bazy i informatory zagraniczne

BASE: Bielefeld Academic Search Engine
Wielodyscyplinarna wyszukiwarka akademicka prowadzona przez Bielefeld University Library. Dociera do wyselekcjonowanych źródeł pomijanych przez wyszukiwarki komercyjne.

DOAJ - Directory of Open Access Journals
Wielodyscyplinarny niekomercyjny spis  czasopism dostępnych na warunkach open access, obejmujący aktualnie (luty 2013) 9745 czasopism z 145 krajów, 1573847 artykułów, 5673 czasopism przeszukiwalnych na poziomie artykułów.

DOI
Wyszukiwarka artykułów naukowych wg cyfrowego identyfikatora dokumentu elektronicznego (digital object identifier).

FUNAG
Baza Fundacji Alexandre de Gusmao umożliwia dostęp do ponad pięciuset książek (w języku portugalskim, angielskim i hiszpańskim) na temat stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Brazylii.

Galaxy
Przeszukiwalny wykaz stron internetowych, obejmujący m.in. medycynę, nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe i przyrodnicze oraz kategorię tzw. źródeł informacji (encyklopedie, biblioteki, muzea etc.).

Google Books Search
Usługa działająca podobnie do wyszukiwarki internetowej. Umożliwia wyszukiwanie książek, których treść pasuje do wprowadzonych haseł.

Google Earth
Wyszukiwarka określonych miejsc na kuli ziemskiej. Darmowa aplikacja (do pobrania ze strony serwisu) umożliwia oglądanie zdjęć satelitarnych i map w różnych powiększeniach.

Google Scholar
Bezpłatna specjalistyczna wyszukiwarka internetowa, uwzględniająca różnorodne publikacje z wielu dziedzin wiedzy.

Index Translationum 
Międzynarodowa bibliografia przekładów sporządzana przez United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Baza zawiera informacje bibliograficzne o tłumaczonych książkach, opublikowanch w ok. 100 krajach członkowskich UNESCO od r. 1979. Notuje książki ze wszystkich dziedzin wiedzy. Planuje się aktualizację co kwartał.
W Bibliotece Jagiellońskiej baza ta za lata 1979-1998 dostępna jest na dysku CD-ROM w Czytelni Bibliograficznej.
Drukowane roczniki "Indexu Translationum" za lata 1932-1940 i od r. 1948 dostępne są pod sygnaturą BJ: 103127 III.

iTools
Wyszukiwarka pozwalająca przeszukiwać angielskojęzyczne encyklopedie online, słowniki, słowniki cytatów, internetowe zasoby  grafik, map, obiektów clipart, obrazków, planów.

Kartoo
Multiwyszukiwarka przeszukująca wybrane strony internetowe. Obejmuje m.in. następujące kategorie: biznes, gry, informatyka i technologia, internet, moda, nieruchomości, oświata i edukacja, praca, pliki do pobrania, randki i serwisy społecznościowe, rodzina i dzieci, sport, turystyka i podróże, uroda, usługi i ubezpieczenia, zakupy online, zdrowie.

Librarians' Index to the Internet
Strona stworzona przez bibliotekarzy i specjalistów z dziedziny informacji naukowej. Odsyła do wyselekcjonowanych źródeł informacji z zakresu: biznesu i ekonomii, edukacji, humanistyki,  informatyki, nauk medycznych, społecznych, prawa i politologii,  technologii, a także do informatorów o państwach, regionach, genealogicznych i in.

Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950
Biogramy wybitnych obywateli austriackich różnych narodowości - Polaków, Niemców, Węgrów, Żydów, Czechów, Słowaków, Chorwatów, Serbów, Słoweńców, Ukraińców i Rumunów.

OAIster
Wyszukiwarka połączonych bibliotek, przeszukująca zasoby cyfrowe dostępne na zasadzie "open access". Obecnie obejmuje ponad 30 mln. rekordów od 1500 instytucji członkowskich (m. in. repozytoriów akademickich). Wyszukuje zdygitalizowane książki, rękopisy, prace magisterskie i doktorskie, dane statystyczne, materiały multimedialne.

Paperity
Paperity to pierwszy wielodziedzinowy agregator czasopism i artykułów naukowych publikowanych w Otwartym Dostępie. Uruchomiony w październiku 2014 automatycznie indeksuje artykuły ze stron www czasopism i prezentuje je w serwisie paperity.org, dając czytelnikom łatwy dostęp w jednym miejscu do blisko miliona pełnotekstowych artykułów z ponad 2,5 tys. czasopism, m.in. takich wiodących wydawców, jak Springer, Plos, BioMed Central, Oxford UP. Kolekcja jest cały czas rozszerzana, obecnie indeksowane jest ok. 30% wszystkich nowo publikowanych na świecie artykułów OA typu "gold".

Persée 
Kolekcja francuskich i francuskojęzycznych czasopism, a także innych humanistycznych wydawnictw naukowych ogłoszonych od XIX w. do czasów współczesnych. Umożliwia dostęp do, z reguły pełnych tekstów, publikacji z zakresu antropologii, archeologii, ekonomi, filozofii, geografii, historii, językoznawstwa, komunikacji społecznej, literaturoznawstwa, nauk politycznych, pedagogiki, prawa, psychologii, socjologii i sztuki.

Project Gutenberg
Zbiór ponad 42,000 książek elektronicznych w różnych językach (aleuckim, angielskim, chińskim, duńskim, esperanto, fińskim, francuskim, hiszpańskim, islandzkim, łacińskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim, szwedzkim, tagalskim, węgierskim, włoskim i in.) do korzystania online, pobierania i do rozpowszechniania bezpłatnie dla celów niekomercyjnych.

PubMedCentral (PMC)
Archiwum cyfrowe U.S. National Institutes of Health (NIH). Obejmuje artykuły recenzowane z czasopism biomedycznych oraz z dziedziny nauk o życiu. 

SciCentral
Wielokrotnie nagradzany zbiór aktualności naukowych z zakresu chemii, fizyki, nauk biologicznych, medycznych,  nauk o ziemi, inżynierii i  nauk o kosmosie.

SearchEdu.com
Wyszukiwarka edukacyjnych stron internetowych. Odsyła do użytecznych stron i wykazów, takich jak: dane statystyczne USA, mapy, flagi, strefy czasowe, informacje o przywódcach światowych, podstawowe wiadomości o 267 krajach i jednostkach politycznych, kalkulatory i arkusze kalkulacyjne, przelicznik walut, przeliczniki miar.

SSRN - Social Science Research Networks
Wielokrotnie nagradzana sieć i repozytorium obejmujące nauki społeczne.

TechXtra
Bezpłatny serwis zainicjowany przez Heriot Watt University. Przeszukuje bazy i serwisy z zakresu informatyki, inżynierii, matematyki.  Sięga do tych miejsc w sieci, gdzie nie dociera Google i Google Scholar.