Bazy do testowania

Bazy do testowania dostępne są z dowolnego komputera należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego bez konieczności logowania się. Czytelnicy Biblioteki Jagiellońskiej mogą z nich korzystać na stanowiskach komputerowych w Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Europeistycznej, Czytelni Pracowników Nauki, Czytelni Głównej za okazaniem ważnej karty bibliotecznej.

Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również spoza sieci uczelnianej po zalogowaniu się na stronie https://extranet.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego konta oraz hasła poczty elektronicznej na głównym serwerze pocztowym UJ. Więcej informacji na temat usługi zdalnego dostępu znajduje się pod adresem: http://www.suss.uj.edu.pl/extranet-w-sieci-uj. W przypadku wystąpienia problemów z dostępem do baz testowych prosimy kontaktować się z p. Markiem Krośniakiem (tel: 12 663-35-03, e-mail: marek.krosniak@uj.edu.pl)

Chętnie zapoznamy się z Państwa opinią o tych bazach. Wszelkie uwagi dotyczące np. interfejsu, możliwości wyszukiwawczych, satysfakcji z uzyskanych wyników, prosimy kierować na adres e-mail: oinka@uj.edu.pl

Dostępy testowe do baz danych i produktów wspomagających nauczanie udostępnianych przez Bibliotekę Medyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medium znajdują się na stronie WWW Biblioteki Medycznej UJ. http://www.portal.uj.edu.pl/web/bm/start

  • Czasopisma z kolekcji The Lancet oraz Cell Press  - do 30 kwietnia >> na platformie ScienceDirect
  • Kolekcje Wolters Kluwer -  do 17 kwietnia >>a w tym:
    • Kluwer Online - prawo, publikacje pełnotekstowe
    • Kluwer IP Law Online - publikacje pełnotekstowe dotyczące prawa własności intelektualnej
    • Kluwer Arbitration - publikacje pełnotekstowe dotyczące zagadnień związanych z arbitrażem, mediacją i innymi formami polubownego rozwiązywania sporów
  • Bazy: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate, Regional Business News – do 31 maja >> na platformie EBSCOhost
  • Baza  Chinese Insight  - do 13 czerwca  >> na platformie EBSCOhost

 

U W A G A !!!
Ze względu na wymogi licencyjne zabronione jest masowe pobieranie zawartości baz (np. całych numerów czasopism) i/lub przekazywanie ich nieuprawnionym użytkownikom, a także użycie jakiegokolwiek programu do automatycznego pobierania plików.