Rada Biblioteczna - organ opiniodawczy Rektora UJ

Skład Rady Bibliotecznej na kadencję 2012 - 2016

 • Prof. dr hab. Jacek Popiel – prorektor UJ ds. polityki ds. polityki kadrowej i finansowej - przewodniczący
 • Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor BJ – z-ca przewodniczącego
 • Mgr Krzysztof Frankowicz – z-ca dyrektora BJ
 • Mgr Aleksandra Cieślar – z-ca dyrektora BJ
 • Mgr Krystyna Sanetra – z-ca dyrektora BJ
 • Mgr Anna Uryga – dyrektor Biblioteki Medycznej, z-ca dyrektora BJ
 • Prof. dr hab. Jan Litwin – Wydział Lekarski UJ CM
 • Prof. dr hab. Dorota Malec – Wydział Prawa i Administracji UJ
 • Dr hab. Remigiusz Sapa – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ
 • Prof. dr hab. Piotr Tworzewski – Wydział Matematyki i Informatyki UJ
 • Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski – Wydział Historyczny UJ
 • Mgr Beata Bator – przedstawiciel pracowników bibliotek UJ, Biblioteka Medyczna
 • Mgr Stanisław Hrabia – przedstawiciel pracowników bibliotek UJ, Wydział Historyczny UJ
 • Dr Danuta Patkaniowska – przedstawiciel pracowników bibliotek UJ, Biblioteka Jagiellońska
 • Mgr Alina Suchoń – przedstawiciel pracowników bibliotek UJ, Wydział Prawa i Administracji UJ
 • Adrian Mosurek – przedstawiciel studentów
 • Piotr Kołpak – przedstawiciel doktorantów
 • mgr Zbigniew Koziński, przedstawiciel pracowników bibliotek UJ, Biblioteka Jagiellońska
 • mgr Jakub Krzysztonek, przedstawiciel NSZZ Solidarność, Biblioteka Jagiellońska