Tematy wybranych kwerend z lat 2014-2016

 • Andragogika w Polsce
 • Ataszaty wojskowe II RP
 • Browar Lubicz w Krakowie
 • Czasopisma Interwar Period w j. polskim, ukraińskim, jidysz w zbiorach BJ
 • Działalność partii politycznych w Polsce
 • Dzieje sokolnictwa w Polsce
 • Historia Krakowa w latach 1939-1945
 • Historia Krakowskiego i Warszawskiego Getta
 • Historia Lubyczy Królewskiej
 • Historia poborów wojskowych w Polsce
 • Historia Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Historia żubrówki
 • Holistyczna opieka nad pacjentem z wrzodem żołądka i dwunastnicy
 • John Nicolas Gray - bibliografia podmiotowo-przedmiotowa
 • Kolekcje, kolekcjonowanie, kolekcjonerzy w literaturze polskiej
 • Kozaczyzna i Kozacy Zaporoscy
 • Metody badania jakości życia
 • Metody badania wody i ścieków
 • Najstarsze polskie publikacje dotyczące nieuczciwej konkurencji
 • Niccolo. Machiavelli - bibliografia czasopiśmiennicza od 1901 r.
 • Obraz kobiet w twórczości Iwana Turgieniewa
 • Obraz kobiety w twórczości Elizy Orzeszkowej
 • Ocena wiedzy uczniów liceum na temat wirusa HIV i AIDS
 • Pałac w Łańcucie
 • Polityka jakości w Unii Europejskiej
 • Polskie fizyczki w harcerskich szeregach
 • Poradniki savoir-vivre'u wydane w Polsce do 1899 r.
 • Psychospołeczne i zdrowotne aspekty stresu zawodowego u mężczyzn z rozpoznaniem choroby alkoholowej
 • Sztuka anamorficzna
 • Uzależnienie od adrenaliny
 • Wojna z perspektywy kobiet
 • Wolne Miasto Kraków i gwara krakowska
 • XX-Lecie PRL
 • Zaburzenia nerwicowe wśród marynarzy
 • Życie muzyczne Krakowa w latach 1900-1914