Zbiory biblioteczne UJ w liczbach

Stan zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na dzień 31 XII 2015 r.

 

I. Ogólna liczba zbiorów bibliotecznych UJ 7.630.273   wol. i jedn.
w tym Biblioteki Jagiellońskiej 5.557.323   wol. i jedn.
bibliotek instytutowych 2.072.950   wol. i jedn.

II. Biblioteka Jagiellońska - zbiory tradycyjne      
wydawnictwa zwarte 2.620.534   wol.
czasopisma 1.014.734   wol.
zbiory specjalne 1.922.050   jedn.
w tym:      
rękopisy 33.747   jedn.
stare druki (w tym:  3 666 inkunabuły) 108.131   jedn.
zbiory kartograficzne 59.532   jedn.
zbiory graficzne 63.606   jedn.
zbiory muzyczne 46.056   jedn.

III. Biblioteka Jagiellońska - zbiory elektroniczne      
zbiory elektroniczne zinwentaryzowane 21.243   jedn.
licencjonowane zbiory elektroniczne, do których BJ opłaciła dostęp 247.428   jedn.
materiały zdigitalizowane przez Bibliotekę 268.244   jedn.

IV. Biblioteki instytutowe - zbiory tradycyjne      
wydawnictwa zwarte 1.658.437   wol.
czasopisma 265.856   wol.
zbiory specjalne 148.657   jedn.

V. Przyrost zbiorów BJ w 2015 r. 136.888   wol. i jedn.
wydawnictwa zwarte 70.390   wol.
czasopisma 27.270   wol.
zbiory specjalne 37.330   jedn.
zbiory elektronicznie zinwentaryzowane 1.898   jedn.

VI. Udostępnianie zbiorów w BJ w 2015 r.
w czytelniach i na zewnątrz 545.417   wol. i jedn.
liczba odwiedzin w czytelniach 62.056   osoby
liczba miejsc w czytelniach 382   miejsc
czytelnicy zarejestrowani (korzystający) 25.191   osób
liczba zwiedzających BJ 2.373   osób

VII. Informacja naukowa w BJ w 2015 r.
udzielono inf. bibliograficznych i rzeczowych 6.041    
opracowane kwerendy 1.058    
w tym zagraniczne 132    

VIII. Działalność reprograficzna w BJ w 2015 r.
wykonano mikrofilmów 146.760    
kserokopii 26.307    
fotokopii 3.257    
skanów 689.070