Zbiory biblioteczne UJ w liczbach

Stan zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na dzień 31 XII 2016 r.

 

I. Ogólna liczba zbiorów bibliotecznych UJ 7.782.040   wol. i jedn.
w tym Biblioteki Jagiellońskiej 5.685.057   wol. i jedn.
bibliotek instytutowych 2.096.983   wol. i jedn.

II. Biblioteka Jagiellońska - zbiory tradycyjne      
wydawnictwa zwarte 2.679.444   wol.
czasopisma 1.041.214   wol.
zbiory specjalne 1.964.399   jedn.
w tym:      
rękopisy 34.098   jedn.
stare druki (w tym:  3 666 inkunabuły) 108.785   jedn.
zbiory kartograficzne 60.211   jedn.
zbiory graficzne 64.732   jedn.
zbiory muzyczne 47.709   jedn.

III. Biblioteka Jagiellońska - zbiory elektroniczne      
zbiory elektroniczne zinwentaryzowane 24.192   jedn.
licencjonowane zbiory elektroniczne, do których BJ opłaciła dostęp 247.428   jedn.
materiały zdigitalizowane przez Bibliotekę 246.122   jedn.

IV. Biblioteki instytutowe - zbiory tradycyjne      
wydawnictwa zwarte 1.678.060   wol.
czasopisma 270.018   wol.
zbiory specjalne 148.905   jedn.

V. Przyrost zbiorów BJ w 2016 r. 136.888   wol. i jedn.
wydawnictwa zwarte 58.910   wol.
czasopisma 26.480   wol.
zbiory specjalne 42.349   jedn.
zbiory elektronicznie zinwentaryzowane 2.949   jedn.

VI. Udostępnianie zbiorów w BJ w 2016 r.
w czytelniach i na zewnątrz 615.581   wol. i jedn.
liczba odwiedzin w czytelniach 62.056   osoby
liczba miejsc w czytelniach 362   miejsc
czytelnicy zarejestrowani (korzystający) 24.412   osób
liczba zwiedzających BJ 2.265   osób

VII. Informacja naukowa w BJ w 2016 r.
udzielono inf. bibliograficznych i rzeczowych 6.017    
opracowane kwerendy 1.295    
w tym zagraniczne 119    

VIII. Działalność reprograficzna w BJ w 2016 r.
wykonano mikrofilmów 3.165    
kserokopii 35.697    
fotokopii 2.276    
skanów 502.887